De onderhandelingen zijn nog in volle gang, maar over een aantal zaken is al overeenstemming bereikt.

  • Brede en duurzame werkgelegenheid;

  • Kaders toekomstbestendig pensioen;

  • Ziekteverzuim.

Er wordt ingezet op verbreding van de werkgelegenheid en versterking van de inzetbaarheid van schoonmakers. Men kijkt naar de behoefte van de schoonmakers, de tijd die ze willen werken en wat ze willen en kunnen doen. Er wordt onderzocht of er multiservice oplossingen kunnen komen met aanpalende branches. Met name de praktische haalbaarheid hiervan wordt nu bekeken.

Ziekteverzuim blijft een verantwoordelijkheid van de werkgevers en de werknemers. Verzuimpreventie, opleidingen, meer aandacht voor ergonomie en een app met een digitale gezondheidscoach moeten gedragsveranderingen teweeg gaan brengen. Daarnaast wil men meer prikkels creëren die het werknemers lastiger maken om zich ziek te melden.

 

Bron: schoonmaakjournaal.nl

vorige overzicht volgende