Minister drs. S.A. Blok (VVD) voor Wonen en Rijksdienst zou eind 2013 de Tweede Kamer informeren inzake zijn plannen tot inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk. Na de kerstdagen heeft hij uitstel hiervoor gevraagd bij de Tweede Kamer.

“ In het Algemeen Overleg met de Commissie Wonen en Rijksdienst van 14 november 2013 heb ik toegezegd u voor het eind van dit jaar nader te informeren over het inbesteden van schoonmaakwerkzaamheden binnen de Rijksdienst. Op dit moment zijn we bezig te bepalen waar binnen de Rijksdienst deze werkzaamheden het beste belegd kunnen worden en hoe de verdere invulling daar plaats gaat vinden. De interdepartementale afstemming hiervoor vraagt de nodige tijd. Ik wil het resultaat hiervan echter graag betrekken bij het invulling geven aan de hierboven genoemde toezegging. Daarom kondig ik aan dat ik de in het Algemeen Overleg van 14 november toegezegde informatie niet voor het eind van dit jaar aan u kan doen toekomen. Ik streef ernaar dit voor het eind van januari 2014 te doen. Daarbij zal ik dan ook betrekken de toezegging die ik heb gedaan bij de begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst op 20 en 21 november 2013 om de onderbouwingen van de andere inbestedingen op het terrein van de lage loonschalen, de consequenties daarvan voor de bedrijven en de aanbestedingskosten mee te nemen.”

Op de site van de Rijksoverheid heeft minister Blok zijn ministeriële taken en doelen als volgt omschreven:

'Mijn belangrijkste taak is de woningmarkt weer vlot trekken, zowel in de huur- als koopsector. Door zekerheid te bieden werk ik aan het herstel van vertrouwen. Zekerheid over de blijvend lagere overdrachtsbelasting en over de hypotheekrenteaftrek. In de sociale huur pak ik het scheefwonen aan door de huren meer marktconform te maken, zodat meer mensen doorstromen en er meer ruimte komt voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep is de sociale huur bedoeld. Zij kunnen ervan op aan dat overheid met de huurtoeslag de huren betaalbaar houdt. Daarnaast werk ik er als minister voor de Rijksdienst aan dat die overheid kleiner en efficiënter wordt, zodat we met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven bereiken'.

Het streven, om de overheid kleiner te maken waardoor er minimale middelen nodig zijn om het maximale te bereiken, lijkt haaks te staan op zijn plannen tot inbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden.

We wachten verdere berichten af.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/30/uitstelbrief-nadere-uitwerking-schoonmaakwerkzaamheden.html

 

vorige overzicht volgende