Uit een recent imago onderzoek tussen verschillende beroepen blijkt dat het schoonmaakvak een positiever beeld krijgt in Nederland. Volgens het waarderingsrapport, waarbij de laagste score een 1 en de hoogste een 5 is, scoren schoonmakers gemiddeld een 4,1. Verpleegkundigen scoren hoger, met een 4,45 staan ze bovenaan. Politici daarentegen zijn de hekkensluiters met een 2,6 als rapportcijfer.

Brancheorganisatie OSB denkt dat hun eigen keurmerk een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de hoge score van de schoonmakers. Wij denken dat de schoonmaakbranche deze verdienste op eigen conto mag schrijven.

Mensen zijn zich steeds bewuster van het belang van een schone werkomgeving. Niet alleen komt dit de uitstraling van een bedrijf of instelling ten goede, maar ook is al bewezen dat men een schone omgeving als veilig ervaart. Een direct gevolg daarvan is afname van vandalisme en agressie. Een schone werkomgeving zorgt ook voor betere hygiëne waardoor er minder kans is op ziekte of besmettingsgevaar. De arbeidsproductiviteit neemt, mede hierdoor, toe.

Feiten en cijfers

Er werken ongeveer 150.000 mensen, met name parttimers, binnen de schoonmaakbranche in Nederland. Dit aantal is verdeeld over ruim 11.000 aanbieders. Dit resulteert in een bruto jaaromzet van € 4 miljard. Omgerekend is dit 1% van het bnp (bruto nationaal product = de waarde van goederen en diensten die in een bepaalde periode door een land worden geproduceerd). De huidige economische situatie en die van de afgelopen jaren heeft tot gevolg dat de markt is gekrompen en marges zwaar onder druk staan. 80% Van de schoonmakers is parttimer. De meeste daarvan hebben een vast contract. Het merendeel van de schoonmakers is vrouw. Iets meer dan 50% van de schoonmakers is van Nederlandse afkomst.

vorige overzicht volgende