Niet alleen tijdens zomerse temperaturen ligt de Legionellabacterie op de loer, maar ook leegstaande panden hebben grote kans op een besmetting door deze bacterie.

Stilstand en stagnatie van water hebben grote invloed op de groei en vermenigvuldiging van de Legionellabacterie. Langer dan een week stilstand of onvoldoende doorstroming van water in combinatie met een watertemperatuur tussen de 20°C en 25°C vormen al een verhoogd risico.

Niet voor alle mensen vormt de bacterie gevaar. Mensen boven de 50, zware rokers, mensen met longziekten en mensen met een verminderde weerstand, lopen een groot risico om besmet te raken. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water die door verneveling van water in de lucht komen. Tijdens douchen of schoonmakenwerkzaamheden met slang of hogedrukreiniger ontstaat met name deze verneveling.

Prioritaire instellingen zoals o.a. ziekenhuizen, hotels, campings, bungalowparken, bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen, zwembaden en sauna’s zijn verplicht om legionellapreventie maatregelen te nemen.

Wie is er verantwoordelijk in geval van leestand?

Op het moment dat zelfstandige woningen, zorgwoningen, winkel- en kantoorpanden niet (meer) verhuurd worden is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor een juiste waterkwaliteit.

Bij kortdurende leegstand is het wekelijks (laten) spoelen van de tappunten een manier om het water te verversen. Bij langdurige leegstand kan er gekozen worden voor het afsluiten van de watermeter en om de waterleidingen volledig af te tappen en droog te blazen. Hier dient echter wel rekening gehouden te worden met de brandslanghaspels. In het kader van de brandveiligheid dient hier druk op te blijven staan.

Zodra een gebouw of woning weer in gebruik is komt de verantwoordelijkheid weer bij de huurder (of nieuwe eigenaar) zelf te liggen.

Geef de Legionellabacterie geen kans en neem bij leestand de juiste maatregelen! Voorkomen is beter dan genezen.

 

Bron: weekblad facilitair & gebouwbeheer

vorige overzicht volgende