“Gekken en dwazen schrijven hun namen op muren en glazen” is een spreekwoord wat gaat over graffiti.

De geschiedenis van de graffiti gaat eeuwen terug in de tijd. De Romeinen en de Vikingen gebruikten graffiti om aan te geven dat ze ergens geweest waren. Ook op de muren van oude Egyptische monumenten en op de muren in Pompei zijn resten van graffiti gevonden.

Vandalen

Graffiti wordt tegenwoordig vaak in één adem genoemd met het woord “vandalisme”. Dit woord verwijst naar de geschiedenis van het volk “De Vandalen” (2e en 1e eeuw voor Christus). Zij kwamen oorspronkelijk uit Zweden en Noorwegen. Tijdens de grote volksverhuizing hebben zij een belangrijke rol gespeeld. Zij plunderden en lieten graffiti achter op de muren.

Graffiti zoals we het nu kunnen kent zijn oorsprong in de twintigste eeuw. De jeugdbendes uit Philadelphia liet op deze manier hun handtekening achter in het begin van de jaren zestig. Dit deden ze om hun territorium af te bakenen.

Verboden

Wettelijk is graffiti verboden. Er staan straffen op het ongeoorloofd aanbrengen van graffiti op eigendommen van anderen, waarbij het geen verschil uitmaakt welke vorm van graffiti het betreft. Alles valt onder het kopje “vandalisme”.

Betalen

Hoewel graffiti soms ook als een kunstuiting wordt gezien zijn we er lang niet altijd blij mee als de muren van ons pand onder geklad zijn. Wie gaat de rekening betalen om de muur weer schoon te krijgen? Normaal gesproken betaald de bevuiler. Aangezien in de meeste gevallen niet te achterhalen is wie de vervuiler is blijft de eigenaar met de rekening zitten.

Professioneel laten verwijderen van graffiti

Heeft u last van ontsierende graffiti op de muur van uw pand? Knijn & Damsma kan deze zonder chemicaliën verwijderen. Via een speciale hogedrukspuit die stoom met een temperatuur van 110 graden uitstoot, kunnen wij op een milieuvriendelijke manier graffiti verwijderen voor u.

Bel ons zo snel mogelijk
De beste graffitiverwijdering vindt plaats wanneer u ons zo snel mogelijk inschakelt, liefst binnen 24 uur. In dat geval is de ondergrond nog zo min mogelijk beschadigd en kunnen wij de verf eenvoudiger verwijderen. Dat gebeurt door middel van stoom en hoge druk. Door de hoge temperatuur wordt de graffiti verwijderd, daar komt geen aanvullend schoonmaakmiddel aan te pas. Deze methode is dan ook zeer milieuvriendelijk en bovendien zeer effectief. 

vorige overzicht volgende