Per 1 januari 2015 worden alle scholen zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de buitenschil van hun gebouw. Nu zijn de gemeenten nog verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen en het schoolbestuur voor het binnenonderhoud van de scholen.

De grote voordelen die deze wijziging met zich meebrengen zijn:

1-  Scholen kunnen zelf beschikken over het budget wat het Rijk voorheen beschikbaar stelde aan de gemeenten; 

2-  Scholen kunnen zelf beslissen hoe ze het budget gaan verdelen en waar ze voorrang aan willen verlenen qua onderhoud;

3-  Scholen kunnen sneller beslissen hoe en wanneer het onderhoud moet worden uitgevoerd.

In het verleden is gebleken dat gemeenten lang niet altijd het hele onderhoudsbudget wat door het Rijk beschikbaar was gesteld voor het onderhoud hier ook daadwerkelijk voor gebruikten. 

Het nadeel van deze wijziging is dat de meeste schoolbesturen en hun leden vaak niet over voldoende kennis en/of tijd beschikken om dit onderhoud te organiseren, plannen en bij te houden.

Om scholen te ontzorgen danwel behulpzaam te zijn op dit vlak heeft een onafhankelijk platform het ScholenDossier opgericht. Het platform bestaat uit 15 onafhankelijke bedrijven die samenwerken om dit scholenprobleem op te lossen. Op 1 maart van dit jaar zal het ScholenDossier officieel gelanceerd worden. 

Middels deze open applicatie, het ScholenDossier, kunnen scholen een nulmeting (staat van onderhoud van het gebouw) laten doen. De data in het ScholenDossier zijn altijd inzichtelijk zowel voor de schoolbesturen als voor de toeleveranciers.

 

Bron: duurzamescholen.nl

vorige overzicht volgende