Op 28 september 2012 is in de Staatscourant gepubliceerd dat de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend is verklaard. Dit besluit is op 25 september jl. genomen. Dit betekent dat vanaf 29 september jl. de CAO ook van toepassing is voor werkgevers die niet zijn aangesloten bij de OSB.

Ook de CAO Arbeid en Gezondheid in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is algemeen verbindend verklaard. Dit is op 18 september jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De vernieuwde ArboCAO is daarmee van toepassing vanaf 13 september 2012 voor alle bedrijven in de branche. 

vorige overzicht volgende